• შალვა გოგიძის ჩიხი #8, თბილისი, საქართველო

ფასონური დეტალები: თუნუქი:0,5მმ-1,2მმ

უჟანგავი მეტალი 0,5მმ/0,7მმ/ 0,8მმ/1მმ

ფერადი მასალა 0,5მმ