• შალვა გოგიძის ჩიხი #8, თბილისი, საქართველო

ორი ტონა

ბარ-რესტორანი „ორი ტონა“- დამზადებითი და სამონტაჟო მომსახურება