• შალვა გოგიძის ჩიხი #8, თბილისი, საქართველო

KING DAVID

FRESH-AIR-თან თანამშრომლობით კომპანია “ძლევი” მიიღო მონაწილეობა KING DAVID -ის პროექტში და დაამზადა სავენტილაციო ნაკეთობები