• შალვა გოგიძის ჩიხი #8, თბილისი, საქართველო

დამფუძნებელი / გენერალური დირექტორი