• შალვა გოგიძის ჩიხი #8, თბილისი, საქართველო

ინჟინერ-პროექტანტი