• შალვა გოგიძის ჩიხი #8, თბილისი, საქართველო

უსაფრთხოების სპეციალისტი