• შალვა გოგიძის ჩიხი #8, თბილისი, საქართველო

შემდუღებელთა სექტორი

ჩვენი კომპანია იყენებს მაღალ ხარისხიან პროდუქტს, ნაკეთობათა დასამზადებლად. ჩვენ ვმუშაობთ სხვადასხვა სისქის თუნუქის უმაღლეს  მასალაზე.